Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Další Centrum interaktivní výuky otevřeno

2020-06-24 / Řemeslo žije!

Střední škola automobilní a informatiky, nazývaná též „Weilovka“ je dalším odborně vzdělávacím zařízením, ve kterém se dnes slavnostně otevřely čtyři multimediální třídy.

Jednotlivé prostory s projektovým názvem Centra interaktivní výuky, umožňují pražským pedagogům realizovat výuku s maximálním využitím technického vybavení díky projektu IKAP (Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství) Magistrátu hl. města Prahy a pražské Hospodářské komory, která je partnerem.

 

Ředitel školy, Milan Vorel stručně představil výukové interaktivní pomůcky, včetně takových specialit jako vizualizér (zařízení sloužící ke snímání obrazu ve fyzické podobě a jeho převedení na podobu digitální), které zajišťují kvalitní platformou pro realizaci výuky.

Předseda představenstva pražské komory, Roman Pommer uvedl, že CIV třídy představují největší objem finančních prostředků z projektu IKAP a doplnil, že „pražská komora se svým projektovým týmem a odborníky z Magistrátu hl. m. Prahy má na starosti organizaci jejich vybudování ve školách“. K tomu dodal, že „Pamětníci historického vybavení učňovských škol mohou posoudit, kam se výuka řemesla díky tomuto projektu dostává“. 

Třídy lákají studenty nejen barevností provedení, ale i rozličnou digitální vybaveností. Přes dvacetpět PC stanic ve třídě, možnost zviditelnění každého řešení studenta na multimediální obrazovce, která supluje klasickou tabuli umožní jak skupinové, tak i individuální vzdělávání. V učebnách je použito i tzv. kognitivní osvětlení, které po rozsvícení připomíná slunečný den a je hygieniky hodnocené jako jedno z nejvhodnějších pro děti a mládež. Milan Vorel také zdůraznil specifiku 3D programů pro teorii a praxi výuky v automobilové oblasti, zejména její schopnost trojrozměrně ukázat danou součástku, ale i její uložení v konkrétním autě.  Vizualizace problému slouží k rozpoznání poruchy a stanovení místa, kde se problém vyskytuje. Zainteresované firmy kvitují, že je dobré naučit se diagnostiku již ve škole.  Program Crestron Airboard, neboli digitalizace textu psaného rukou, umožňuje žákovi připojit se k výuce odkudkoliv, plnit zadané úkoly a jeho učiteli dává následně možnost kontroly a komunikace. Pandemie Covidu19 ukázala, jak potřebná tato zařízení jsou.

Systémy umožňují další novinku, a to vyhodnotit plnění úkolů studentů procentuálně, není to tedy o známkách a žák vnímá motivační hodnocení své práce. Učitel také vidí na svém centrálním počítači, co žák v konkrétní dobu dělá nejen ve třídě, ale i ve vzdáleném připojení.

V rámci průběžného hodnocení jednotlivých aktivit tohoto projektu se Roman Pommer s viceprezidentkou Irenou Bartoňovou Pálkovou, která se také slavnostního otevření zúčastnila shodli na tom, že by bylo správné využít tyto konkrétní pražské zkušenosti a implementovat jednotlivé aktivity na podporu řemeslného vzdělávání i přes další krajské komory HK ČR.

Weilovka v Hostivaři má už z projektu IKAP i funkční Polytechnická hnízda, neboli učebny na mechaniku a robotiku. Zpětná vazba učitelů základních škol, kteří chodí s žáky 2.stupně do odborných učilišť je pozitivní. „Vidět na jednom místě digitální třídu, další s robotickými stavebnicemi s funkčními vozítky, a poté i tu  klasickou dílnu s ponkem, šroubováky, hřebíky a kladívky, umožňuje  vnímat opravdovou šíři řemesla a motivovat rodiče ke správné volbě studia jejich děti“, doplnil Roman Pommer.

Fotogalerie

Filtrovat

od 05.12.2022
do 05.12.2022
Všechny rubriky
Filtrovat

Časopis HKP