Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Praha zřizuje pro podnikatele bezplatnou poradnu

2020-06-04 / Projekty HKP

Podnikatelům, živnostníkům a firmám podnikajícím v hlavním městě, na které dopadly důsledky vládních opatření v souvislosti s COVID-19, je zpřístupněna nová podnikatelská poradna. Na elektronické platformě, jejímž cílem je shromažďovat podněty podnikatelů a poskytovat jim kvalifikované rady, spolupracují hlavní město Praha a Hospodářská komora České republiky.

„Po programu COVID Praha, který živnostníkům a malým a středním podnikatelům aktivním na území hlavního města Prahy zpřístupňuje provozní financování, je tato poradna dalším naším hmatatelným krokem v pomoci podnikatelům,“ uvedl náměstek primátora Pavel Vyhnánek.

Pražská radnice v pomoci podnikatelům využije zkušenosti i know-how Hospodářské komory. Ta bude dotazy a podněty pražských podnikatelů koncentrovat na jedno místo a průběžně je vyhodnocovat. Na základě této zpětné vazby bude mapovat jejich aktuální situaci. „Od toho si slibujeme konkrétní doporučení, jakým způsobem a v jakém segmentu pomoci k restartu podnikání v Praze,“ dodal Vyhnánek.

Náměstek primátora Petr Hlubuček dodává: „Velmi oceňuji, že původní myšlenka zřízení informační linky pro podnikatele, kterou jsem inicioval, se ve spolupráci s Hospodářskou komoru rozšířila do komplexní poradenské aktivity pro podnikatele.“

Podnikatelé poradnu naleznou na adrese pravniporadna.praha.eu.

Hospodářská komora elektronickou platformu zajistila technicky a na zodpovídání dotazů pražských podnikatelů vyčlenila své specialisty. Dotazy právního charakteru bude zodpovídat ve spolupráci i s externími právními kancelářemi.

Obdobnou poradnu pro své členy provozovala v době vládou vyhlášeného nouzového stavu. Za dva měsíce zodpověděla ve spolupráci s deseti právními kancelářemi 2.750 dotazů elektronicky. Na 250 tisíc podnikatelů nalezlo návodné pokyny na webu Hospodářské komory. Podnikatelé se nejčastěji zajímali o možnosti vydání osvědčení o zásahu vyšší moci, programy Pětadvacítka, Antivirus a také o nárok na náhradu škod způsobených vládními kroky.

Podobná pomoc podnikatelům probíhá ve všech krajích, kde krajské a okresní hospodářské komory ve spolupráci s radnicemi radí místním podnikatelům, jak mají kvůli krizi postupovat.

Poradit si od pracovníků speciálně vyškolených na problematiku podnikání v době COVID-19 a po ní budou moct podnikatelé také osobně. Hospodářská komora pro tento účel po dohodě s hl. m. Prahou vyčlenila čtyři svá kontaktní místa – v pražském Florentinu, ve Vodičkově ulici, na náměstí Franze Kafky a ve Štefánikově ulici. Na poradenství tohoto typu zřídila úřední hodiny. Seznam pracovišť ZDE

Hospodářská komora bude v rámci projektu „Praha a Hospodářská komora, společně na podporu pražského podnikání“ živnostníkům a firmám, kteří o to projeví zájem, zasílán také informační newsletter, v plánu jsou i ankety mezi podnikateli mapující jejich situaci.

V 1. letošním kvartálu z celkového počtu 2 554 489 podnikatelů jich pětina – přesně 553 242 – působila v Praze. Z toho fyzických osob bylo 348 081 a právnických osob 205 161. V hlavním městě bylo vydáno 766 751 živnostenských oprávnění, přičemž podnikatelé nejvíce působí v oblasti výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (celkem 516 404), hostinské činnosti (35 818) a silniční dopravy (26 932).

Největší podíl na tvorbě HDP České republiky má dlouhodobě hlavní město. Podle posledních dostupných dat ČSÚ to v roce 2018 bylo 25,8 %. Druhý Středočeský kraj tvořil 11,6 % HDP. V hlavním městě se zároveň soustřeďují odvětví vytvářející vysokou přidanou hodnotu.

V Praze se také koncentruje odvětví služeb, které tvoří přes 84 % hrubé přidané hodnoty vytvořené v Praze, republikový průměr je přitom 62 %. Nadprůměrné je v Praze zejména zastoupení informačních a komunikačních činností, dále profesních, vědeckých, technických a administrativních činností a také peněžnictví a pojišťovnictví, tedy služeb s vysokou přidanou hodnotou.

Filtrovat

od 05.12.2022
do 05.12.2022
Všechny rubriky
Filtrovat

Časopis HKP