Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Na Střední škole elektrotechniky, multimédií a informatiky byly dokončeny první třídy Centra interaktivní výuky

2020-05-14 / Projekty HKP

Na Střední škole elektrotechniky, multimédií a informatiky byly dokončeny první třídy Centra interaktivní výuky

Po třech měsících od zahájení dodávek techniky, nábytku a instalací bylo úspěšně dokončeno první tzv. Centrum interaktivní výuky v prostorech Střední školy elektrotechniky, multimédií a informatiky. Jedná se o první dokončené centrum z patnácti plánovaných. Centra vznikají v rámci projektu iKAP Praha, což je společný projekt Hospodářské komory hl. m. Prahy a Magistrátu HMP, zaměřený na podporu pražského školství.

Záměrem této aktivity je do praxe pražského školství přinést ty nejmodernější technologie. Bude postupně vybudováno 48 moderně vybavených učeben, které budou umístěny na vybraných 11 středních školách, dvou speciálních školách a dvou školách uměleckých. Pedagogičtí pracovníci zapojených škol získají potřebné kompetence a naučí se techniku využívat ve své běžné pedagogické praxi. Žáci značně posunou kvalitu své profesní přípravy a naučí se pracovat se špičkovými technologiemi. V neposlední řadě pak jednotlivé školy otevřou své brány také pedagogům dalších středních a základních škol a v tematicky zaměřených setkáních budou kolegům poskytovat další možnost seznámit se s potenciálem jednotlivých přístrojů a zařízení a rozhodnout se tak, zda mohou také svojí výuku obohatit využitím moderních technologií.

Za zcela unikátní v republikovém měřítku je možné označit třídy zaměřené na 3D technologie a virtuální realitu. Pražské školy díky projektu získají celkem 11 takto vybavených a zaměřených tříd, osazených celkem téměř 180 samostatnými 3D pracovišti. Takto kvalitním a rozsáhlým vybavením se nemůže pochlubit kromě Prahy školství žádného dalšího kraje.

Poslední vývoj spojený s pandemií coronaviru více než kdy dříve ukázal na potřebu větší měrou zařadit do školní praxe vhodné technické vybavení, které kromě jiného dokáže propojit učitele a žáky na dálku. Mimo jiné právě i pro takovou situaci nabízí moderně vybavená centra to nejlepší řešení.

Do jara příštího roku počítáme s postupným předáním všech tříd do užívání škol a jejich žáků. V případě zájmu vám rádi poskytneme další informace, případně kontakt na hlavního manažera projektu Ing. Davida Janatu.

Fotogalerie

Filtrovat

od 21.06.2024
do 21.06.2024
Všechny rubriky
Filtrovat