Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Bezplatné vzdělávání pro zaměstnance

2020-05-13 / Projekty HKP

V nadcházejících třech letech je Hospodářská komora hl. m. Prahy schopna skrze svého dlouholetého člena České asociace vzdělávacích institucí, z.s.  (dále jen ČAVI) nabídnout možnost realizovat bezplatné vzdělávání zaměstnanců, také Vaší společnosti. V plánu je realizovat celou řadu kurzů z oblasti IT, ekonomiky, práva, obchodních dovedností, jazykové kurzy.

Školení lze poskytnout pouze kmenovým zaměstnancům, kteří mají ve Vaší firmě uzavřenou pracovní smlouvu, DPČ či jednatelskou smlouvu s uvedením místa výkonu práce mimo hlavní město Prahu. Oproti jiným programům bude pro vybrané firmy dostupné vzdělávání zaměstnanců dokonce bez jakéhokoliv kofinancování (financováno v režimu de-minimis). Vzdělávání lze realizovat, dle nařízení poskytovatele pouze mimo Kraj Praha, pokud máte pobočky mimo území Prahy realizace může probíhat přímo u Vás ve firmě.

Přesný harmonogram vzdělávacích akcí lze nastavit individuálně s každým zájemce o program v měsíčních cyklech. Účasti zaměstnanců v projektu musí předcházet podpis vzájemné dohody s Česká asociací vzdělávacích institucí, z.s..
Níže uvádíme stručný harmonogram následných kroků:

  • z Vaší strany budeme potřebovat popsat výběr témat a počtu kurzů, které budete schopni obsadit vlastními zaměstnanci - samozřejmě se bude jednat o odhad (zaměstnanci na - pracovní smlouvu, DPČ, jednatelskou smlouvu - s místem práce mimo Prahu). Ideálně tak aby každý nebo alespoň většina účastníků splnila minimálně čtyřicet hodin vzdělávání (u IT kurzů tedy minimálně tři témata) za období realizace projektu což jsou cca tři roky (je to tedy cca 1 dvoudenní kurz ročně na osobu)
  • následně bude nutné podepsat společnou rámcovou dohodu, ve které budou jednoduše interpretovány povinnosti obou stran (poskytnutí kopií smluv atd., tak jak to ukládá poskytovatel dotace Ministerstvo práce a soc. věcí)
  • po té bude vytvořen harmonogram vzdělávání.

Pro podrobnější informace neváhejte kontaktovat zástupce ČAVI pí.  Jana Zronková na emailové adrese info@cavi.cz či telefonním čísle 736 630 335.

Filtrovat

od 15.04.2024
do 15.04.2024
Všechny rubriky
Filtrovat