Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

2020-03-13 / Aktuální téma

Hospodářská komora ČR nadále jedná s čelnými představiteli státu, se kterými diskutuje možná opatření ve vztahu k českému hospodářství. Současně projednává vhodné a účelné kompenzace pro podnikatele a živnostníky, kteří v důsledku koronavirové infekce a návazných nucených preventivních opatření jsou výrazně limitováni ve svých ekonomických aktivitách.

12. 3. 2020 jsme se zúčastnili jednání na MPSV, které řídil náměstek Robin Povšík za účasti dalších náměstků MPSV a zástupců zaměstnavatelů a odborů. Předmětem jednání byly i návrhy  HK ČR. MPSV ústy pana náměstka Petra Hůrky představilo návrh směřující k zmírnění následků současné situace. MPSV navrhuje opatření směřující na pomoc zaměstnancům a zaměstnavatelům. Vláda vyhlásí usnesením program na základě § 120 zákona o zaměstnanosti , který umožní v některých případech (např. karanténa) zvýšení vyplácených náhrad při překážkách v práci a kompenzaci těchto náhrad zaměstnavatelům. MPSV vyslyšelo i návrhy Hospodářské komory a pro OSVČ navrhne přijetí zákona ve stavu legislativní nouze, který umožní ex post i OSVČ vyplatit tzv. ošetřovné.

Avizované setkání s ministryní financí Alenou Schillerovou jsme vzhledem k průtahům v jednání vlády přesunuli na 13. 3. 2020. Na schůzce budeme diskutovat již včera představené konkrétní návrhy na zmírnění dopadů hospodářské situace a taktéž návrhy možných kompenzačních řešení.

Hospodářská komora ČR rovněž intenzivně komunikuje se svými regionálními komorami i živnostenskými společenstvy. Společně tak analyzujeme negativní dopady pro podnikatele a sumarizujeme návrhy možných kompenzačních řešení. Ty poté využijeme při dalších jednáních s příslušnými orgány státu.

Hospodářská komora ČR 11. 3. 2020 uspořádala tiskovou konferenci s názvem Koronavirus a česká ekonomika. Jak šíření viru a preventivní opatření dopadnou na firmy?, které se kromě mé osoby zúčastnil také Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR, a Viliam Sivek, předseda fóra cestovního ruchu. Na tiskové konferenci jsme komentovali aktuální vývoj situace, ale také představili vlastní návrhy řešení jako např. určení výše kompenzace firem či bezúročné půjčky pro podnikatele.

Prosazujeme i kompenzační opatření, které by mohlo pomoci všem podnikatelům postiženým koronavirem. Výše kompenzace by mohla být v případě zaměstnavatelů odvozena od celkového objemu náhrad mzdy vyplácených zaměstnancům. Nemusela by být rovna celkovému objemu těchto náhrad, mohla by být i nižší s ohledem na možnosti státního rozpočtu. Zaměstnavatelé by si o výši této kompenzace snižovali pravidelné měsíční odvody pojistného na sociální zabezpečení. Bylo by to jednodušší než odvádět pojistné v plné výši a následně si nárokovat dotaci od státu vyplácenou podnikateli. OSVČ, která nemá vlastní zaměstnance, by mohla dostávat kompenzaci v podobě dočasného snížení vlastního pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Součástí takovéto kompenzace u OSVČ by mohlo např. být dočasné snížení minimálních měsíčních záloh na pojistné. Samozřejmě by se nejednalo o plošné opatření, kompenzace by se týkala pouze podnikatelů, kteří byli prokazatelně postiženi koronavirovou epidemií. Zásadním prvkem takového řešení však musí být jednoznačné, srozumitelné a přehledné vymezení kvalifikačních podmínek pro čerpání kompenzace. Je na vládě, resp. MPSV, aby takového podmínky precizně formulovaly a urychleně připravily změnu příslušného zákona.

Dále jsme představili nástroje cílené na OSVČ nad rámec obecných opatření, zmírňujících dopad koronaviru na cash flow podnikatelů.

Ve vztahu PODNIKATEL => STÁT / VEŘEJNÁ INSTITUCE navrhujeme:

  • zrušení plateb záloh na daň z příjmů a záloh pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění
  • možnost podávat daňové přiznání k 1. červenci i v případě, že je za OSVČ nezpracovává daňový poradce

Ve vztahu PODNIKATEL => PODNIKATEL vyzýváme:

  • stát, aby participoval na důsledcích prodlení při splácení úvěru bance (kompenzací části úroků z prodlení)
  • stát, aby participoval na důsledcích prodlení při placení účtů za energie a další vstupy od síťových dodavatelů (kompenzací části úroků z prodlení nebo smluvní pokuty)
  • banky a pojišťovny, aby volily rozumný solidární přístup při uplatňování a vymáhání pohledávek k dlužníkům z řad podnikatelů (především MSP a OSVČ), kteří se vlivem koronaviru dostali do obtíží se splácením svých závazků

Všechny představené možnosti mají za cíl zabránit masivní ztrátě pracovních míst a propadu celé ekonomiky.

Další užitečné informace z tiskové konference si můžete přečíst např. zde.

Aktualizovanou souhrnnou informaci „Jak na to“, která Vám zodpoví klíčové otázky ve vztahu k zaměstnancům, naleznete ZDE.

Kde žádat o finanční pomoc?

Podnikatelé, na které negativně dopadají současné ekonomické problémy spojené s koronavirem, mohou využít nabídky služeb státu. Konkrétně Českomoravské záruční a rozvojové banky. A to např. ve formě zvýhodněných úvěrů pro firmy nebo záruk pro financování provozu nebo projektů. Speciálně pro firmy zasažené koronavirem pak ČMZRB od 1. dubna připravuje zvýhodněné půjčky pro malé a střední firmy zasažené koronavirem. A to v rozmezí  od 500 tis. Kč do 15 mil. Kč.

Další informace.

Filtrovat

od 15.04.2024
do 15.04.2024
Všechny rubriky
Filtrovat