Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Pražská komora zasedala

2020-02-26 / Aktuální téma

Shromáždění delegátů Hospodářské komory hl.m.Prahy zhodnotilo svoji činnost a zvolilo svoje vedení na další období.

Shromáždění delegátů Hospodářské komory hl. m. Prahy na svém únorovém zasedání schválilo zprávu o činnosti představenstva, ve které předseda Roman Pommer hodnotil obecně činnost komory, včetně oblasti řemesla. Konkrétně zmínil projekt Řemeslo žije, který byl zahájen před sedmi lety , podporuje zájem dětí ze základních škol a jejich rodičů o práci rukama, přiřazují se nové atraktivní obory. Děti a jejich rodiče se seznamují nejen s praktickou dovedností, ale i s prostředím odborné školy, a  tento fakt přispívá k získávání šikovných adeptů ke studiu. Projekt iKAP, na kterém HKP spolupracuje s Magistrátem hl. m. Prahy a MŠMT má ve svém portfoliu aktivity jako Polytechnická hnízda, PolytechBus, TOPKempy, poznávání řemesel v Expozici Království železnic apod.  Cílem je zajistit dětem na středních, ale i základních školách, účelně vybavené dílny, navracet polytechnickou výchovu této věkové kategorii. Mobilní dílny již od června 2019 přiváží vybavení a materiál i do mateřských škol. Robotik je vnímána jako nezbytná součást polytechnického vzdělávání. Z oblasti práce sekcí, vyzdvihl spolupráci Energetické sekce HKP s Magistrátem hl. města Prahy, kde se stala Komora  platným partnerem Magistrátu pro problematiku aktualizace Akčního plánu naplňování Územní energetické koncepce pro období let 2013 – 2033. 

Shromáždění delegátů potvrdilo svojí volbou Romana Pommera, jako předsedu představenstva i na  další volební období 2020-2023. Za členy představenstva byli zvoleni G. Lukáč, P.Hadinec, J.Šindelář, P.Knap, J.Piták, R.Vojta a A.Štrobová. Za členy Dozorčí rady byli zvoleni  P.Diviš, H.Fišnarová a P.Šic. Shromáždění delegátů také odsouhlasilo sloučení HKP s Obvodní hospodářskou komorou Prahy 13.

Filtrovat

od 03.12.2022
do 03.12.2022
Všechny rubriky
Filtrovat

Časopis HKP