Zprávy a novinky
Zpět na novinky

NÁHRADNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ HKP

2020-02-13 / Aktuální téma

Vážení členové Hospodářské komory hl. m. Prahy,

dovoluji si Vás informovat o skutečnosti, že zasedání Shromáždění delegátů Hospodářské komory hl. m. Prahy, které se sešlo dne 13. února 2020, nebylo usnášeníschopné, tedy nebylo dosaženo potřebné nadpoloviční účasti všech delegátů (členů HKP).

V návaznosti na vzniklou situaci, svolává představenstvo Hospodářské komory hl. m. Prahy, dle rozeslané pozvánky NÁHRADNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Hospodářské komory hl. m. Prahy s nezměněným programem, na termín:

14. února 2020 od 9:30 hodin

v zasedacím sále Hotelu President, nám. Curieových 1/100, Praha 1


S přáním příjemného dne,
Roman Pommer
předseda představenstva

Filtrovat

od 05.12.2022
do 05.12.2022
Všechny rubriky
Filtrovat

Časopis HKP