Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Náhradní Shromáždění delegátů Hospodářské komory hl. m. Prahy

2019-10-16 / Nezařazené

Vážení členové Hospodářské komory hl. m. Prahy,

dovoluji si Vás informovat o skutečnosti, že zasedání Shromáždění delegátů Hospodářské komory hl. m. Prahy, které se sešlo dne 16. října 2019, nebylo usnášeníschopné, tedy nebylo dosaženo potřebné nadpoloviční účasti všech delegátů (členů HKP).

V návaznosti na vzniklou situaci, svolává představenstvo Hospodářské komory hl. m. Prahy, dle rozeslané pozvánky NÁHRADNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Hospodářské komory hl. m. Prahy s nezměněným programem, na termín:

17. října 2019 od 9:30 hodin

v zasedacím sále Hotelu President, nám. Curieových 1/100, Praha 1


S přáním příjemného dne,
Roman Pommer
předseda představenstva


Hospodářská komora
hlavního města Prahy
www.hkp.cz

Filtrovat

od 05.12.2022
do 05.12.2022
Všechny rubriky
Filtrovat

Časopis HKP