Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Projekt Mistrovská zkouška – jednání Širšího metodického týmu

2019-09-20 / Projekty HKP

Ve čtvrtek 19.září jednal na Hospodářské komoře ČR Širší metodický tým mistrovské zkoušky o aktuální situaci v projektu. Viceprezident HK ČR a předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy Roman Pommer v úvodu setkání mimo jiné konstatoval, že hlavním cílem veškeré činnosti je legislativní ukotvení institutu mistrovské zkoušky. Definitivně byla opuštěna původní varianta, kdy mistrovská kvalifikace měla být zavedena prostřednictvím novely zákona č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jako nejschůdnější varianta byla vyhodnocena realizace v rámci novely zák. č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR.

Zástupci z rezortu ministerstva školství, průmyslu a obchodu a zemědělství v úvodu setkání diskutovali současný stav a posléze i prezentaci Národního ústavu vzdělávání s názvem Analýza kritérií pro mistrovské kvalifikace 2. vlny tvorby. Přítomní se shodli, že do druhé vlny je zapotřebí vybrat z hlediska praxe nesporné a trhem vyžadované obory. B. Janyš z NÚV komentoval jednotlivé části mistrovské zkoušky se zaměřením na všeobecnou část. Následně se v diskusi vyjádřili zástupci cechů a odborných škol k průběhu a jednotlivým částem zkoušek, navrženým hodnotícím kritériím, pravidlům autorizace společenstev, délce praxe, přípravným kurzům, benefitům, finančním nákladům a dalším sousledným agendám.

Všichni se v závěru shodli, že ministerstvo školství, které má projekt v gesci, již delší dobu nevede konstruktivní diskusi. Naopak   současná podpora Ministerstva průmyslu a obchodu, v čele s ministrem Karlem Havlíčkem je natolik výrazná, že je třeba z pozice Hospodářské a Agrární komory ČR, spolu se zainteresovanými podnikatelskými svazy, udělat maximum pro to, aby se podařilo projekt zrealizovat a v příštím roce předávat úspěšným uchazečům první mistrovské listy.

Fotogalerie

Filtrovat

od 21.06.2024
do 21.06.2024
Všechny rubriky
Filtrovat