Zprávy a novinky
Zpět na novinky

iKAP Praha při tvorbě školské inkluzivní koncepce kraje síťuje oborové specialisty a odborníky z praxe

2019-06-26 / Projekty HKP

V roce 2019 byla v rámci aktivit projektu iKAP Praha zahájena tvorba akčního plánu pro oblast inkluzivního vzdělávání na území hlavního města České republiky. Tvorbu dokumentu provází série workshopů k tématu rovných příležitostí a podpory inkluze, kterých se účastní řada aktérů z akademického a školského prostředí, státní správy. Přítomni jsou rovněž zástupci neziskových organizací, Hospodářské komory hl. m. Prahy nebo představitelé soukromého sektoru.

V pondělí 24. června 2019 proběhl na Nové radnici, v sídle Magistrátu hl. m. Prahy, třetí workshop věnovaný tvorbě dokumentu, jehož cílem bylo naplánování aktivit vedoucích ke zvýšení kvalitního vzdělávání ve školách respektujícího základní principy společného vzdělávání. Součástí koncepce bude také zmapování současného stavu a jeho revize, na níž bude reagovat samotný návrh prioritních opatření.  Workshopu se zúčastnilo na osm desítek osob, mezi nimiž nechyběli zástupci zřizovatelů a vedení škol ani představitelé České školní inspekce, NIDV, NÚV, Ministerstva místního rozvoje či krajského Úřadu práce.

Pracovní skupina pro tvorbu koncepce si klade za cíl mj. informovat o inkluzivním vzdělávání veřejnost.  Inkluze, to není pouze podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale je to rovněž podpora žákům s odlišným mateřských jazykem, kterých není v Praze málo, nebo také subvence talentovaných žáků. V rámci projektu iKAP Praha je tímto směrem například zaměřena aktivita TOP kempů, díky nimž se mohou nadaní žáci i se svým pedagogem podívat do prostředí reálných firem či na odborná výzkumná pracoviště. Studenti pražských středních škol se tak již mohli podívat do laboratoře ČZU, dobře zaběhnutého a fungujícího zámečnictví, krejčovství či kadeřnictví. Více informací mohou školy získat na emailové adrese kafkova@hkp.cz.

Fotogalerie

Filtrovat

od 26.05.2024
do 26.05.2024
Všechny rubriky
Filtrovat