Zprávy a novinky
Zpět na novinky

PolyTechBus přijel za dětmi

2019-07-10 / Projekty HKP

Díky aktivitám projektu iKAP měly děti ze dvou mateřských škol Horních Počernic (Chodovická a Spojenců „Dráček“) nevšední zážitek. Dodávkové auto (minibus), vybavené pro aktivity polytechnické výchovy, spolu s mistry oboru „přivezlo“ řemeslo do zázemí Chvalské tvrze. Starostka Městské části  Praha 20, Alena Štrobová, přivítala  aktéry – mistry a fachmany, kteří připravili malířské a elektronické aktivity pro děti, dále  ředitelku odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hl.m.Prahy, Lenku Němcovou a radního pro oblast školství, sportu, vědy a podnikání, Víta Šimrala. Předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy, Roman Pommer přihlížel, jak odborníci z členských cechů komory zábavnou a jednoduchou formou uvádějí děti do tajů řemesla malířského a elektrikářského. Malí malíři zahájili práci   složením papírové čepice, poté vzali do ruky štětec s barvou a začali natírat. Mladí elektrikáři si propojení drátků a následné spuštění  vrtulky vyzkoušeli na stavebnici BOFFIN 100. Děvčata, i když měla „dámskou“ aktivitu – vyrobení svíčky z parafínu, zdatně konkurovala chlapcům v obou profesích. Ředitelky a učitelky obou mateřských školek, ale i mistři z PolyTechBusu si pochvalují zájem a chuť dětí vyzkoušet si specifickou práci rukama.

PolyTechBus je klíčovou aktivitou programu IKAP (Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství), kdy skupina profesionálů realizuje akce, které nenásilnou formou, pomocí her a soutěží vtáhnou děti z mateřských a žáky 1. stupně základních škol, do světa vybraných technických profesí a podpoří zájem dětí a rodičů o řemeslné vzdělávání. Základním cílem tohoto projektu je implementace Krajských akčních plánů pro oblast vzdělávání a dovedností. Poskytovatelem dotace je MŠMT, příjemcem Magistrát hl. m. Prahy a na základě uzavřené partnerské smlouvy je realizátorem činností Hospodářská komora hl. m. Prahy.

Video zde.

Fotogalerie

Filtrovat

od 21.06.2024
do 21.06.2024
Všechny rubriky
Filtrovat