Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Dopravní podnik má za sebou další krok k výstavbě metra D. Pražští zastupitelé byli informováni i o spolupráci s developerem

2018-03-23 / Aktuální téma

Zastupitelé byli informováni o postupu DPP při založení společného podniku a výběru strategického partnera. DPP by měl spolupracovat se společností NOPOCZ01 s. r. o., která je součástí skupiny Penta Investments. „Zvolené řešení, které zahrnuje společný podnik, je jediné, které umožní, aby se Praha v dohledné době dočkala nové trasy metra. Pokud by navrhovaná varianta neprošla, mohla by Praha na dalších 15 let na nové metro zapomenout,“řekla pražská primátorka Adriana Krnáčová s tím, že účelem společného podniku je urychlení výstavby metra D díky efektivnějšímu výkupu pozemků.

„Metro D by mělo Pražanům výrazně ulevit od aut z regionů jižně od Prahy, tím by se kvůli omezení povrchové dopravy zmenšily exhalace a hluk. Navíc se zlepší dopravní obslužnost spádové oblasti k centru z hlediska časových úspor, bezpečnosti a pohodlí cestujících,“ míní Krnáčová.

„Podmínkou řešení je zachování otevřenosti navrhovaného uspořádání, v budoucnosti by tak metro D mohlo vést od Hlavního nádraží přes Žižkov a stanice Depo Písnice by na druhé straně nemusela být konečnou,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek s tím, že nevylučuje ani možnost větvení metra D z Nových Dvorů do Modřan.

„Jako provozovatel dopravních prostředků se snažíme o minimalizaci provozních nákladů za předpokladu splnění všech časových a kapacitních limitů. Počítáme, že v první fázi bychom realizovali úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova, poté bychom pokračovali ve výstavbě úseku Olbrachtova a Depo Písnice. Tento krok nám umožní minimální nároky na zajištění pozemků a testování provozu nového systému metra v částečném předstihu. Náklady by měly dosáhnout zhruba 40 miliard korun,“ říká generální ředitel a předseda představenstva DPP Martin Gillar.

„Pro letošní rok je jednoznačnou prioritou zahájení geologického průzkumu, se kterým začneme už v létě. Zahájení hornických prací bude jasným signálem, že metro D už není pouze projektem na papíře, ale realitou,“ dodal Gillar s tím, že cena za geologický průzkum dosahuje zhruba miliardy korun.

„Cením si, že přípravy výstavby metra D postupují podle původního harmonogramu. Důležitá je také snaha o minimalizaci nákladů. Jsem přesvědčená, že Praha se dočká nové trasy metra, která bude příkladem i pro okolní státy,“ doplnila primátorka Krnáčová.

Zdroj: www.praha.eu

Filtrovat

od 14.07.2024
do 14.07.2024
Všechny rubriky
Filtrovat