Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Diety se zvyšují

2017-01-06 / Aktuální téma

Od 1. ledna 2017 dochází k pravidelným změnám v sazbách stravného. Stravné se zvyšuje, o kolik budete muset dát víc?

Ve srovnání s částkami pro rok 2016 se diety zvyšují v 1. časovém pásmu (intervalu) pracovní cesty o 2 Kč, ve 2. o 3 Kč a ve 3. o 5 Kč. Mění se také náhrady za použití vlastního vozidla na pracovní cestě.

Zaměstnavatel je povinen kompenzovat zaměstnanci, pokud ho vyslal na pracovní cestu, zvýšené stravovací výdaje – vyplatit mu tzv. diety, tedy stravné. Stravné jako náhrada zvýšených stravovacích výdajů – např. v restauracích, náleží zaměstnanci v závislosti na době, která uplyne od jeho výjezdu k mimořádnému výkonu práce mimo (v pracovní smlouvě) sjednané místo výkonu práce do návratu zpět. Diety čili stravné nepředstavují náhradu vašich celkových nákladů na stravování během pracovní cesty, neboť by se stravoval, i kdyby na pracovní cestě nebyl. Při vyplácení diet je lhostejné, zda zaměstnanec opravdu nějaké jídlo během pracovní cesty konzumoval, nebo ne, zda to bylo v podnicích veřejného stravování, nebo šlo o občerstvení doma připravené. Stravné je stanoveno paušální částkou závislou na době trvání cesty, proto se také nepožaduje jakékoliv prokazování výdajů se stravováním spojených.

Výše stravného se mění v závislosti na vývoji cen. V pravidelném termínu od 1. ledna (kalendářního roku) Ministerstvo práce a sociálních věcí mění (tuzemské) stravné. V mimořádném termínu Ministerstvo práce a sociálních věcí upraví stravné, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu ceny ode dne účinnosti poslední úpravy zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Rozdílná je maximální výše stravného podle toho, zda ji poskytuje (na straně jedné) zaměstnavatel z rozpočtového sektoru, nebo (na straně druhé) zaměstnavatel z mimorozpočtové (soukromé) sféry.

Filtrovat

od 05.12.2022
do 05.12.2022
Všechny rubriky
Filtrovat

Časopis HKP