Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Krytí investičních potřeb městských částí

2017-01-17 / Aktuální téma

V rámci rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 je zapracována rezerva pro městské části na krytí investičních potřeb ve výši 1 267 mil. Kč. Poskytování dotací z této rezervy upravují pravidla schválená na dnešním jednání Radou hl. m. Prahy.

„Z rezervy budou podpořeny investiční projekty realizované městskými částmi zaměřené na rozvoj infrastruktury, kultury i sociální oblasti. Posuzována bude vždy potřebnost akce z hlediska přínosu pro rozvoj území nebo demografického vývoje,“ uvedla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová, která návrh „Pravidel pro poskytování dotací z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017“ předložila.

Městská část hl. m. Prahy může uplatnit maximálně 3 žádosti. Termín pro podání žádostí je 10. února 2017.

Jak náměstkyně primátorky Eva Kislingerová připomněla, finanční vztahy k městským částem z rozpočtu hlavního města Prahy jsou meziročně vyšší, a to o 168 milionů korun. „Konkrétně to znamená, že jsme navýšili příspěvek na školství z 1 360 korun na 2 000 korun na jednoho žáka, což představuje růst o 81 milionů korun. Připravena je investiční rezerva pro jednotky sborů dobrovolných hasičů na výstavbu hasičských zbrojnic, a to ve výši 103 milionů korun, Počítáme rovněž se spolufinancováním projektů EU v celkové výši 200 milionů korun, což je stoprocentní nárůst oproti minulému roku. A v neposlední řadě jsme zřídili novou rezervu pro participativní rozpočty městských částí ve výši 50 milionů korun,“ upřesnila náměstkyně primátorky.

Zdroj: zpráva z 2. jednání Rady hl. m. Prahy 17. ledna 2017

Filtrovat

od 15.04.2024
do 15.04.2024
Všechny rubriky
Filtrovat