Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Vzdělaný zaměstnanec zdarma. Co víc si můžete přát?

2017-01-23 / Aktuální téma

Investice do vzdělání je tou nejlepší investicí, zní stará známá pravda. Personalista či majitel firmy nemusí být ani moc osvícený, aby věděl, že pouze vzdělaný a vzdělávaný zaměstnanec je platným a také loajálním členem týmu, který může společnost posouvat dál. Realita ovšem bývá neúprosná: když je potřeba investovat na „více frontách“, z priority se často stává bonus, na který firma nemá dostatek prostředků. Vzdělávání zaměstnanců se tak (opět) dostane na konec seznamu investičních položek.

Hospodářská komora hl. m. Prahy proto přichází s projektem, který může neradostný stav věcí napravit. „V obrovské konkurenci žadatelů jsme uspěli v dotačním programu Ministerstva práce a sociálních věcí. Díky tomu budeme v nadcházejících třech letech realizovat pro členské firmy HKP bezplatné vzdělávání jejich zaměstnanců,“ prohlásil Jiří Svoboda, projektový manažer pražské komory a doplnil: „Pražská komora rozhodně má v oblasti vzdělávání lidských zdrojů na co navazovat: Naší Podnikatelskou akademií prošla během dvou let téměř tisícovka frekventantů, uspořádali jsme pro ně více než stovku kurzů, kde probrali desítky témat. Stejně tak i náš projekt Adaptabilita, který byl určen zaměstnancům vybraných členských firem z řad peněžních ústavů.“

I nový vzdělávací projekt, který možno označit za pokračování již zmíněné Podnikatelské akademie, nabídne vzdělávací kurzy zcela zdarma, financován totiž bude v režimu de-minimis. Školení budou probíhat v oblasti informačních technologií, ekonomiky, práva, obchodních dovedností, ale i v oblasti soft skills, takzvaných měkkých dovedností. Novinkou pak jsou jazykové kurzy (angličtina, němčina, ruština, španělština a francouzština), kurzy obsluhy vysokozdvižného vozíku, kurzy vedoucí k získání řidičského oprávnění a kurzy, díky nímž absolventi získají svářečské zkoušky dle ČSN N 287-1.

První kurzy budou realizovány již v druhém čtvrtletí letošního roku. Pokud máte zájem o zařazení svých zaměstnanců do bezplatného vzdělávání, kontaktujte manažera projektu Jiřího Svobodu na e-mailové adresesvoboda@hkp.cz.

„Novinkou rovněž je, že firma již nemusí své zaměstnance na semináře a kurzy vysílat někam pryč, naopak, školitelé mohou přijet za svými studenty na jejich pracoviště. Je čistě na rozhodnutí zaměstnavatele, co bude preferovat,“ zdůraznil Svoboda.

Školení lze poskytnout zaměstnancům, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti či jednatelskou smlouvu s uvedením místa výkonu práce mimo hlavní město Prahu. „Taková byla podmínka pro získání grantu,“ vysvětlil Svoboda.

Máte zájem přihlásit své zaměstnance?

  • Kontaktujte:
  • Jiří Svoboda, projektový manažer
  • Hospodářská komora hl. m. Prahy
  • e-mail: svoboda@hkp.cz  tel.: 224 818 197

Filtrovat

od 15.04.2024
do 15.04.2024
Všechny rubriky
Filtrovat