Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Svolání náhradního Shromáždění delegátů Hospodářské komory hl. m. Prahy

2017-02-27 / Aktuální téma

Vážení členové Hospodářské komory hl. m. Prahy,

dovoluji si Vás informovat o skutečnosti, že zasedání Shromáždění delegátů Hospodářské komory hl. m. Prahy, které se sešlo dne 27. února 2017, nebylo usnášeníschopné, tedy nebylo dosaženo potřebné nadpoloviční účasti všech delegátů (členů HKP).

V návaznosti na vzniklou situaci, svolává představenstvo Hospodářské komory hl. m. Prahy, dle rozeslané pozvánky NÁHRADNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Hospodářské komory hl. m. Prahy s nezměněným programem, na termín:

28. února 2017 od 9:30 hodin

v sále Městské knihovny, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

Prezence delegátů bude probíhat v místě konání v době od 08:30 hodin.

Při prezenci se delegát – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti.

Zástupce právnické osoby prokazuje své oprávnění zastupovat delegáta – právnickou osobu aktuálním zápisem ve veřejném rejstříku (výpis není nutný, ověření bude probíhat on-line), kde musí být zástupce uveden jako statutární orgán, nebo člen statutárního orgánu delegáta. Zástupce právnické osoby prokazuje svoji totožnost průkazem totožnosti.

Představenstvo zároveň upozorňuje, že delegát musí hlasovat osobně, tj. není oprávněn nechat se zastoupit a vykonávat svá práva na Shromáždění delegátů HKP v tomto zastoupení. Delegát není oprávněn nechat se na Shromáždění delegátů HKP zastoupit ani jiným členem/delegátem.

Další informace ke Shromáždění delegátů HKP 2017 naleznete zde.

S přáním hezkého dne, 

Roman Pommer
předseda představenstva
Hospodářské komory hl. m. Prahy

Filtrovat

od 26.05.2024
do 26.05.2024
Všechny rubriky
Filtrovat