Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Kazachstán země podnikatelských příležitostí

2017-05-29 / Aktuální téma

Zahraniční sekce HKP pokračuje v úspěšných setkáních u kulatého stolu tentokrát na téma Kazachstán země podnikatelských příležitostí. Po kulatém stolu na téma Kanada pokračuje zaměření Zahraniční sekce směrem na východ a to, až na rozhraní Evropy a Asie. Kazachstán a jeho podnikatelské příležitosti bylo tématem druhého kulatého stolu pro členy Hospodářské komory hl.  m. Prahy. Hlavním tématem bylo kromě podnikatelských příležitostí v Kazachstánu také světová výstava EXPO 2017, která se tento rok koná právě v hlavním městě Kazachstánu Astaně.

 

Předseda Zahraniční sekce při HKP Ing. Martin Dvořák a místopředseda představenstva HKP František Blažek u kulatého stolu přivítali obchodního radu Yedila Khozeulyho z Velvyslanectví Republiky Kazachstán v ČR, Yevgeniye Tsoye, prezidenta Kazachstánsko – české smíšené obchodní komory (KČSOK) a v neposlední řadě Václava Uhra, člena představenstva Sdružení „CZET“ – české energetické technologie, které má na starosti přípravu a provoz českého pavilonu na EXPU 2017.

Ke kulatému stolu se sešlo ke dvacítce zástupců členských firem HKP a členů Kazachstánsko – české smíšené obchodní komory, kteří byli Ing. Lalitou Nazarchuk z KČSOK seznámeni s ekonomickou situací v Kazachstánu, speciálními ekonomickými zónami a zvýhodněnými podmínkami podnikání pro zahraniční firmy. Kazachstán jako země s obrovskými přírodními zdroji by uvítala zahraniční firmy ke spolupráci zejména v těchto šesti sektorech: Metalurgie, Chemický průmysl, Petrochemický průmysl, Strojírenství, Výroba stavebních hmot a Potravinářství.

Právě v těchto sektorech je nejvíce zvýhodněných podmínek garantovaných státem, ať již to jsou úlevy na daních, osvobození od DPH nebo bezplatné používání státních pozemků pro podnikání.

V další části debaty u kulatého stolu informoval Václav Uher ze Sdružení CZET o českých aktivitách na světové výstavě EXPO 2017 v Astaně. Přítomní se mimo jiného dozvěděli, že výstava je tento rok zaměřená na Energii budoucnosti. Český pavilon a jeho program bude rozdělen do třech tematických bloků: I.blok nejnovější české energetické technologie předurčené pro energetiku postavenou na uhlí a plynu, moderní technologie v přenosových soustavách. II.blok české energetické technologie předurčené pro energetiku postavenou na vodě a obnovitelných zdrojích a poslední III.blok zkušenosti českých měst v realizaci projektu SMART CITY.

O organizaci světové výstavy EXPO 2017 hovořili s účastníky Yevgeniy Tsoy a Lalita Nazarchuk, kteří přítomným ukázali, jak bude areál vypadat, jaké jsou podmínky pro návštěvu výstavy pro České podnikatele a zároveň jim nabídli pomoc při organizaci jejich cesty.  Jako poslední vystoupil JUDr. Tomáš Mařatka zástupce mezinárodní právnické firmy Grata International, která se zaměřuje na právo v Kazachstánu s informacemi o právních náležitostech pro podnikání v Kazachstánu.

V závěru setkání měli účastníci možnost se navzájem lépe poznat při již neformální debatě, vyměnit si vzájemně kontakty a navázat mezikomorovou spolupráci.

Filtrovat

od 03.10.2023
do 03.10.2023
Všechny rubriky
Filtrovat

Časopis HKP