Zprávy a novinky
Zpět na novinky

NÁHRADNÍ Shromáždění delegátů Hospodářské komory hl. m. Prahy

2018-10-18 / Aktuální téma

Vážení členové Hospodářské komory hl. m. Prahy,

dovoluji si Vás informovat o skutečnosti, že zasedání Shromáždění delegátů Hospodářské komory hl. m. Prahy, které se sešlo dne 18. října 2018, nebylo usnášeníschopné, tedy nebylo dosaženo potřebné nadpoloviční účasti všech delegátů (členů HKP).

V návaznosti na vzniklou situaci, svolává představenstvo Hospodářské komory hl. m. Prahy, dle rozeslané pozvánky NÁHRADNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Hospodářské komory hl. m. Prahy s nezměněným programem, na termín:

19. října 2018 od 9:30 hodin

v zasedacím sále Hotelu President, nám. Curieových 1/100, Praha 1

 

Roman Pommer - předseda představenstva

Filtrovat

od 25.09.2021
do 25.09.2021
Všechny rubriky
Filtrovat

Časopis HKP