Akademie HKP III

 

 

 

 

Realizace projektu byla ukončena. Pokud máte zájem o vzdělávání zaměstanaců kontaktujte pana Jiřího Svobodu na mailové adrese: svoboda@hkp.cz

Název projektu: Akademie HKP III.

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005905

Program: Operační program Zaměstnanost

Výzva: Vzdělávání - společná cesta k rozvoji!

Obecný cíl:

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců členských firem Hospodářské komory hl. m. Prahy. Vzdělávání a rozvoj členských firem chápeme jako neustálý proces.

Realizace:

Realizovat budeme celou řadu kurzů z oblasti IT, ekonomiky, práva, obchodních dovedností, jazykové kurzy, kurzy obsluhy vysokozdvižného vozíku, kurzy vedoucí k získání řidičského oprávnění atp. Školení lze poskytnout zaměstnancům, kteří mají ve firmě uzavřenou pracovní smlouvu, DPČ či jednatelskou smlouvu s uvedením místa výkonu práce mimo hlavní město Prahu.

Doba realizace je 36 měsíců.

Konkrétní témata jednotlivých kurzů a další informace budou průběžně doplňovány.

Aktuální stav:

Aktuálně probíhají společná jednání s možnými účastníky projektu a od března 2018 budou zahájeny vzdělávací akce.

Kontakty:

V případě zájmu o zapojení do projektu kontaktujte pana Jiřího Svobodu na mailové adrese: svoboda@hkp.cz

 

Soubory ke stažení