URBACT Procure III

Zlepšování místních ekonomik pomocí veřejných zakázek

Pražská komora se zapojila do mezinárodního projektu, jehož cílem je vytváření lepších podmínek pro malé a střední podniky a zaměřuje se také na zlepšení ekonomiky pomocí zefektivňování procesu zadávání veřejných zakázek.

„Nositelem projektu je MČ Praha 9. Úkolem HKP, coby jejího partnera, je přispět k naplňování cílů projektu kupříkladu i tím, že poskytne odbornou pomoc a využije své sítě expertů.

Řada předchozích i plánovaných seminářů a vzdělávacích akcí, povede k vytvoření skupiny Urbact Local Group (ULG), která bude složena ze zástupců malých a středních podniků, zájmových skupin, představitelů výchovných zařízení, ÚMČ a dalších organizací zaměřených na sociální, ekonomická a environmentální témata. Díky tomu začnou firmy i místní samosprávy spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti a kontakty na zcela jiné úrovni než při běžné praxi.

Zapojit se mohou i členové Hospodářské komory a rozšířit tak své znalosti v oblasti veřejných zakázek. Mohou získat informace od renomovaných odborníků na oblast veřejných zakázek nejen z České republiky, ale i ze zahraničí a navázat aktivní spolupráci se zástupci veřejného sektoru.

Projekt má mezinárodní přesah, zapojeny jsou tyto země:

 • Preston (GBR) – Lead Partner
 • Lublin (POL)
 • Koszalin (POL)
 • Almelo (NED)
 • Albacete (ESP)
 • Metropolitan city of Bologna (ITA)
 • Koprivnica (CRO)
 • Nagykallo (HUN)
 • Satu Mare (ROU)
 • Candelaria (ESP)

Projekt URBACT: Procure je zaměřením výměnný a naučný program, Vaším zapojením do něj tedy můžete získat cenné zkušenosti.

Výhody, které Vás neminou v případě zapojení do projektu URBACT: Procure

 • Nové vědomosti ohledně legislativy, která se týká veřejných zakázek
 • Cenné zkušenosti nejen v oblasti VZ, odpovědi na Vaše FAQ
 • Pravidelná setkání v malé dynamické skupině
 • Výměna zkušeností v rámci týmu a konkrétní rady na konkrétní VZ
 • Informace ze zahraničí
 • Nové kontakty a teambuilding
 • Efektivní komunikace s místní samosprávou

Více na:

http://praha9.cz/urad-a-samosprava/projekty-eu/urbact

http://urbact.eu/