Projekty HKP

Hlavní smysl existence Hospodářské komory hl.m. Prahy je v poskytování služeb a informací pražskému podnikatelskému stavu. Projekty HKP mohou využívat i ti, kdo nejsou členy pražské Komory.

Evropský výměnný program pro podnikatele

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají noví a začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích.

AKADEMIE HKP III.

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců členských firem Hospodářské komory hl. m. Prahy. Vzdělávání a rozvoj členských firem chápeme jako neustálý proces.

URBACT Procure III

Pražská komora se zapojila do mezinárodního projektu, jehož cílem je vytváření lepších podmínek pro malé a střední podniky a zaměřuje se také na zlepšení ekonomiky pomocí zefektivňování procesu zadávání veřejných zakázek.

Cesta za řemeslem

Věříme, že řemeslo je opravdu zážitkem a zároveň fortelem, který má budoucnost. Proto ho chceme moderním a přitažlivým stylem představit co největšímu počtu lidí. Tatínek, ale samozřejmě i maminka, může se svou ratolestí strávit příjemný víkendový den, kde se společně zabaví, vlastníma rukama vyrobí dárek nebo něco užitného domů a zároveň se dozví spoustu informací o daném řemesle.

Poradna pro podnikatele

Dostatek kvalitních informací pomůže podnikatelům prosperovat! Možnost bezplatně získat životně důležité informace pro vaši firmu či společnost – to je Poradna pro podnikatele.

Rating MSP

Mýtus padl – i malé a střední firmy mohou mít svůj rating! Projekt HKP umožňuje získat objektivní pohled na ekonomické zdraví vaší firmy!