Využití ratingu

Menu sekce

RATING MSP

Poskytuje ohodnocení ekonomického zdraví fyzických osob, podnikatelů a právnických osob od Hospodářské komory hl. m. Prahy a renomované společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., technického garanta projektu.

Výstupem z ratingového systému je tzv. RATINGOVÝ LIST, který obsahuje jeden ze čtrnácti ratingových stupňů, PB – pravděpodobnost bankrotu a skupinový semafor CRIBIS:

Možnost nižších úroků při nákupu půdy dle zákona 503/2012 Sb

Státní pozemkový úřad akceptuje výsledky Ratingu MSP pro posouzení ekonomického zdraví při nákupu půdy na splátky dle zákona č. 503/2012 Sb. a subvencovaných splátek pro převod nemovitostí dle výše uvedeného zákona.

Převodní tabulka pro porovnání výsledků a získaného úročení:

Rating Hospodářské komory hl. m. Prahy
Rating Státního pozemkového úřadu ČR
FO FOP MSP Třída Zajištění (%)
A A, B+ A, B+ AAA až A- 0,75%
B+ B B BBB+ až BBB- 1,00%
B B- B- BB+ až BB- 2,20%
B- C+ C+ B+ až B- 4,00%
C C, C- C, C- CCC až C 6,50%
(vysvětlivky: FO – fyzická osoba (nepodnikatel); FOP – fyzická osoba podnikající, MSP – právnická osoba) 

Zvýšení důvěryhodnosti firmy v očích nejen obchodních partnerů

Řada podnikatelů, živnostníků i dalších subjektů nemá detailní pohled a hlavně srovnání s ostatními. Rating MSP jim takové srovnání a pohled na sílu a zdraví jejich podnikání poskytuje. Rating MSP lze tedy využít nejen:

  • nastavení a realizace vlastních opatření ke stabilizaci a rozvoji firmy
  • jako případný (byť v současnosti nezávazný) argument pro banku či jinou finanční instituci
  • jako podpůrný argument pro jednání s orgány samosprávy (kraj, město, obec…)
  • jako argument při jednání o partnerství k zajištění velkých zakázek

Zjednodušení a zefektivnění postupů samospráv

Nejen kraje, ale i ostatní subjekty samosprávy mají zájem o udržení zdravého podnikatelského prostředí a „přežití“ maximálního počtu dosud aktivních a pro spravovanou oblast potřebných podnikatelů a živnostníků. Právě Rating MSP může ukázat, kam by měly být směřovány a umístěny nástroje finanční podpory a s jakou pravděpodobností bude mít smysl ta či ona uvažovaná forma úlevy či podpory pro konkrétního podnikatele či živnostníka. Tento nástroj je možné využít i jako podklad k rozhodování o optimalizaci sítě spolupracujících firem s krajem, městem či obcí.

Zkvalitnění portfolia spolupracovníků a dodavatelů

Převážně velké firmy, případně obchodní řetězce se dnes nevyhnou redukcím, resp. optimalizacím svých dodavatelských sítí. Detailnější znalost dodavatelů díky zpracovaným ratingům může znamenat ukončení spolupráce s těmi, kteří mají minimální předpoklady dopady finanční krize přestát a zachovat si kvalitní dodavatele, kteří budou schopni přestát tuto těžkou dobu, svým způsobem „podržet“ svého odběratele a bez problémů obnovit v případě potřeby dodávky v požadovaném množství a kvalitě.