Akce a semináře

Zpět na semináře a akce

Potenciál úspor energie v průmyslových podnicích

18. 12. 2017 / Seminář / 9:00 až 16:00 Hospodářská komora hl. m. Prahy, nám. F. Kafky 17/7, Praha 1

Efektivní využití energie v podniku jako konkurenční výhoda 

Klíčovým posláním Hospodářské komory hl. m. Prahy je podpora malého a středního podnikání. Energetická sekce HKP se chystá rozšířit portfolio služeb o komplexní poradenství v oblasti úspor energie pro české podniky a podnikatele. Prvním krokem do této oblasti je připravovaná série seminářů pro vrcholový management podniků a energetické manažery podniků. Odborným partnerem pro přípravu a realizaci těchto seminářů je Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z. s. 

Energie je hybnou silou firmy a její efektivní využití se stále více stává konkurenční výhodou na vysoce soutěživých světových trzích. Špičkoví odborníci z Asociace energetických auditorů i z praxe Vám pomohou pochopit, kde ve firmě se skrývá největší potenciál úspor a jak jej efektivně využít k Vašemu prospěchu. Energetický management je dlouhodobý proces měření a řízení spotřeby energie, který Vám umožní mít spotřebu energie pod kontrolou a dosáhnout maximální úspory při odběru energií.

Seminář je doplněn zajímavými a inspirativními příklady z praxe.

Přijďte a inspirujte se!

Obsah semináře:

  • Využití odpadního tepla z průmyslových procesů
  • Efektivní koncepce přípravy teplé vody
  • Efektivní řízení otopných soustav
  • Koncepce energetického managementu
  • Monitorování a vyhodnocování spotřeb energie
  • Praktické příklady úspěšných realizaci úsporných opatření

Přednášející:

Ing. Miroslav Mareš - předseda Správní rady  Asociace energetických auditorů-specialistů, z. s.

Doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. - člen Správní rady  Asociace energetických auditorů-specialistů, z. s.

Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.- člen Správní rady Asociace energetických auditorů-specialistů, z. s.

Ing. Renata Straková – člen Správní rady Asociace energetických auditorů-specialistů, z. s.

Tato akce bude realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 201 - účast je bezplatná.

Přihlášky zasílejte prosím v termínu do 15. 12. 2017 na adresu:

Alexandr Fikart (fikart@hkp.cz),

Tel.224818197 

Filtrovat

od 12. 12. 2017
do 12. 12. 2017
Všechny rubriky
Celá ČR
Filtrovat

Časopis HKP