Rating

Menu sekce

Mýtus padl – i malé a střední firmy mohou mít svůj rating! Projekt HKP umožňuje získat objektivní pohled na ekonomické zdraví vaší firmy!

Projekt Hospodářské komory hl. m. Prahy umožňuje občanům a podnikatelským subjektům velice výhodně získat objektivní pohled na jejich ekonomické zdraví, harmonizovaný se standardy EU, splňující metodiku BASEL II. a srovnatelný s pohledem bankovního sektoru. Rating MSP je nestranný, profesionální nástroj poskytující pohled na hospodaření a aktuální stav žadatele, harmonizovaný s pohledem bankovního sektoru.

Harmonizovaným pohledem je míněna skutečnost, že způsob zpracování ratingu je založen na postupech, obvyklých v bankách a splňujících kritéria BASEL II. Rating sestává z jednoho ze čtrnácti ratingových stupňů ( A1 až C5 ) , komentáře kladných a záporných skutečností a koeficientu pravděpodobnosti bankrotu.

Součástí ratingu je hodnocení finanční situace, v ideálním případě, za poslední dva roky a aktuální čtvrtletí. Při jejím stanovení jsou posuzovány zejména tři skupiny finančních ukazatelů – rentabilita, krátkodobá likvidita a dlouhodobá solventnost subjektu. Druhou základní složkou ratingu je nefinanční analýza, která se opírá o posouzení chování společnosti, demografické charakteristiky, odvětvová příslušnost, pozice managementu a vlastníků z pohledu vlastnických vazeb a další aspekty, ovlivňující podnikání. Posouzení těchto kriterií zajišťuje rozsáhlá databáze , umožňující porovnávání podniků např. v rámci odvětví či regionu.