Akce a semináře

Zpět na semináře a akce

Aktuální legislativa pro energetické manažery

20. 12. 2017 / Seminář / 9:00 až 16:00 Hospodářská komora hl. m. Prahy, nám. F. Kafky 17/7, Praha 1

Klíčovým posláním Hospodářské komory hl. m. Prahy je podpora malého a středního podnikání. Energetická sekce HKP se chystá rozšířit portfolio služeb o komplexní poradenství v oblasti úspor energie pro české podniky a podnikatele. Prvním krokem do této oblasti je připravovaná série seminářů pro vrcholový management podniků a energetické manažery podniků. Odborným partnerem pro přípravu a realizaci těchto seminářů je Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z. s. 

Řízení energetického hospodářství podniku je složitý proces, který vyžaduje rozsáhlý přehled o povinnostech vyplývajících z legislativy v oblasti energetiky, hospodaření s energií, ochrany ovzduší, využití OZE a přípravy investic. Cílem semináře je vyložení hlavních problémových okruhů legislativy  a potenciálních rizik  při  řízení energetického hospodářství průmyslového podniku.

Seminář je doplněn zajímavými a inspirativními příklady z praxe.

Přijďte a inspirujte se!

Obsah semináře:

  • Zákonné požadavky v oblasti hospodaření s energií
  • Zákonné požadavky v oblasti ochrany ovzduší
  • Zákonné požadavky v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie
  • Základní koncepce energetického managementu
  • Úloha energetického auditu jako nástroje pro řízení energetického hospodářství
  • Programy úspor energie a jejich využitelnost v průmyslovém podniku

Přednášející:

Ing. Miroslav Mareš - předseda Správní rady  Asociace energetických auditorů-specialistů, z. s.

Doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. - člen Správní rady  Asociace energetických auditorů-specialistů, z. s.

Tato akce bude realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2017 - účast je bezplatná.

Přihlášky zasílejte prosím v termínu do pátku 18. 12. 2017 na adresu:

Alexandr Fikart (fikart@hkp.cz)

Tel. 224818197

Filtrovat

od 12. 12. 2017
do 12. 12. 2017
Všechny rubriky
Celá ČR
Filtrovat

Časopis HKP