Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Interaktivní centra vzdělávají i na školách se speciálním výukovým programem

2020-09-24 / Řemeslo žije!

V rámci projektu Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství (I-KAP), jehož cílem je podpora nástrojů a aktivit, které povedou ke zkvalitnění školní výuky, bylo již  dokončeno patnáct multimediálních tříd, nazývaných Centra interaktivní výuky (CIV). Primárním cílem Center je umožnit pražským pedagogům realizovat vyučovací hodiny s maximálním využitím technického vybavení a informačních technologií. Základní škola pro žáky s poruchami zraku na náměstí Míru v Praze 2 je  první speciálka, kde byla  instalována tato multifunkční třída, kterou slavnostně otevřel předseda Hospodářské komory hl.m. Prahy, Roman Pommer.

IT technologie a s tím spojené technické vzdělávání, může zlepšit výuku a následně i mimoškolní život i  žákům s poruchami zraku. Centrum přírodních věd, jak tuto novou třídu nazvala ředitelka školy, Martina Malotová, bude sloužit v první řadě pro výuku přírodovědných předmětů, ale postupem času se její využití rozšíří.  Třída byla budována od dubna letošního roku v rámci aktivit výše zmíněného projektu, který není zaměřen pouze na žáky, ale také na učitele. Doprovodný program systematického vzdělávání v inovativních metodách, workshopy, cílené na využívání nových technologií, IT podpora vzdálené a smíšené výuky, to vše jsou vysoce prospěšné aktivity nejen obecně, ale i z důvodu nastalé epidemie C19.

Žáci s různými poruchami zraku mají ve své nové třídě mikroskopy, které přenášejí za účelem zvětšení zkoumaný objekt či obrázek na tablet nebo velkoplošnou obrazovku na stěně. Stejně tak je pro ně  důležité rozvíjet hmatové schopnosti. A tady je úžasnou pomůckou 3D scanner a tiskárna. Děti s handicapem nemohou dobře vidět daný předmět, mohou si ho vytisknout a tzv. ošahat. Tato technologie přináší do jejich složitého světa novou učební pomůcku, která je pedagogy i žáky velmi ceněná. Jak uvedl Roman Pommer „dnešní děti neumí používat ruce, pro chytré  telefony potřebují jeden dva prsty a motorické schopnosti nejsou rozvíjeny. Šikovné ruce potřebuje nejen řemeslník, ale i lékař, zubní laborant, šperkař..“ Pedagožka, Pavla Vrzalová, která učí matematiku a biologii a je leaderem třídy CIV, přibližuje, jak prakticky budou děti s pomůckami pracovat. „Ty nejvíce zrakově postižené se dívají na iPad, který je součástí mikroskopu, obrázek uloží a zvětšují podle své potřeby.“

Součástí vybavení třídy je i vizualizér, tedy zařízení, které snímá obraz ve fyzické podobě a převádí na digitální. Lze jej využít i na poznámky dětí přenesením z papíru na digitální plochu, tedy interaktivní tabuli před lavicemi a ještě dále zvětšovat. Všechny budované třídy CIV mají speciální kognitivní osvětlení, které imituje sluneční svit a dá se u nich snižovat či zvyšovat intenzita. I toto je důležitý prvek právě pro specifiku očních vad, jako je např. světloplachost.

Ve třídě se najednou vzdělává čtrnáct žáků, což umožňuje individuální přístup učitele. Tato Základní škola pro zrakově postižené je i fakultní školou Pedagogické fakulty UK v Praze. Projekt pamatuje i na organizaci jednodenních akcí pro pedagogické pracovníky, ale i vysokoškolské studenty s cílem představit technické možnosti a zkušenosti z výuky, a tak nejen vzdělávat, ale i motivovat další školy a instituce k rozhodnutí zavádět  inovace do výuky.

Centra interaktivní výuky (zkráceně CIV) jsou společným produktem Magistrátu hl. města Prahy a  Hospodářské komory hl.m. Prahy, která je partnerem. Projekt je spolufinancován z EU, Evropské strukturální a investiční fondy, OP VVV.

 

Fotogalerie

Filtrovat

od 21.10.2020
do 21.10.2020
Všechny rubriky
Filtrovat

Časopis HKP