Semináře a akce
Zpět na akce

Podnikatelská mise místopředsedy vlády ČR Karla Havlíčka v termínu 25. – 27. 3. 2020 do Švédska a Norska

25.03.2020 / Ostatní / Švédsko a Norsko

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás na doprovodnou podnikatelskou misi místopředsedy vlády ČR Karla Havlíčka v termínu 25. – 27. 3. 2020 do Švédska a Norska, jejíž organizací byla pověřena Hospodářská komora ČR. Tato doprovodná podnikatelská mise, kterou povede viceprezident HK ČR Bořivoj Minář, se uskuteční speciálním letadlem a v rámci jejího programu budou navštíveny významné severské metropole Stockholm a Oslo.

Skandinávie představuje pro české firmy zajímavé obchodní teritorium s obchodními příležitostmi, v případě Švédska, zejména v energetickém, stavebním, strojírenském a obranném průmyslu a také v železniční a kolejové dopravě, přičemž pro Norsko jsou to příležitosti primárně v automobilovém, civilním leteckém, energetickém, nábytkářském, stavebním, zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu a v neposlední řadě rovněž v železniční a kolejové dopravě. Bližší informace jsou k dispozici v odpovídajících kapitolách Mapy globálních oborových příležitostí. Z těchto důvodů bude program podnikatelské mise, detailněji popsán níže, zaměřen primárně na oblasti energetika, obnovitelné zdroje energie, Smart Cities a nové technologie.

Během části mise odehrávající se ve Švédsku plánujeme zorganizovat Česko-švédské podnikatelské fórum s B2B jednáními ve Stockholmu, které bude zahajovat místopředseda vlády Havlíček. V odpolední části programu je v jednání tematická (na základě sektorového zaměření mise) exkurze. Ve večerních hodinách bude následovat přelet do Norska, ve kterém se následující den odehraje Česko-norské podnikatelské fórum s B2B jednáními v Oslo opět zahajované panem místopředsedou Havlíčkem. Odpolední program bude mít formu návštěvy spalovny odpadů Klemetsrud realizující projekt na zachytávání CO2, přičemž v závěru dne plánujeme společenský podnik za přítomnosti místopředsedy vlády ČR a zástupců norských společností. Program třetího a závěrečného dne doprovodné podnikatelské mise bude zahájen ranním neformálním setkáním místopředsedy Havlíčka s členy české podnikatelské delegace, přičemž navazovat bude návštěva sídla norské energetické firmy Equinor, dominantního subjektu v norském petrolejářském průmyslu, který se nově zabývá rozvojem obnovitelné energetiky. V rámci doprovodné podnikatelské mise je prostor vyhrazen také pro informační briefing se zástupci ZÚ ČR a případné další programové položky.

V případě Vašeho zájmu o účast v podnikatelské misi nám, prosím, zašlete následující dokumenty:

  • vyplněnou závaznou přihlášku (podepsaný scan a rovněž editovatelnou verzi) – v příloze,
  • firemní profil v Aj a v Čj (v editovatelné verzi) – v příloze,
  • snímek pro prezentaci
  • obličejovou fotografii pasového formátu (parametry: min. 500 kB, 300 dpi, 600×800 pixelů) – bude použito do katalogu firem,
  • scan cestovního pasu (strana s fotografií),

na e-mail mullerova1@komora.cz, a to nejpozději do 14. 2. 2020.

Záloha na účastnický poplatek činí 1.173,- EUR (či po dohodě ekvivalent 29.900,- Kč), pro členy HK ČR je poplatek snížen na 1.055,- EUR (či po dohodě ekvivalent 26.910,- Kč). Účastnický poplatek zahrnuje: ubytování se snídaní, podíl na místních transferech, podíl na cateringu, organizace firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.

Soubory ke stažení

Filtrovat

od 26.02.2020
do 26.02.2020
Všechny rubriky
Celá ČR
Filtrovat

Časopis HKP